chuỗi đá hồng lục bảo

Chuỗi ngọc hồng lục bảo,tiêu trừ mệt mỏi,tăng quyến rủ FS885-1716

1,716,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc. + Kích thước: bi vừa,

Chuỗi ngọc hồng lục bảo,tiêu trừ mệt mỏi,tăng quyến rủ FS885-1837

1,837,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby), nhiều màu sắc. + Kích thước: bi vừa,