chuỗi phỉ thúy xanh đậm

Chuỗi phỉ thúy xanh đậm,mang lại bình an,gia tăng sức khỏe FS5140

9,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi ngọc Phỉ Thúy xanh đậm, vân xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính)