long quy thạch anh đen

Long Quy đá Hắc Ngà,cũng cố địa vị,trừ đi sát khí FHM079

1,420,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy (rùa đầu rồng) đá Hắc Ngà (thạch anh đen), (tại Việt Nam). + Kích thước