ngọc bội ngọc phỉ thúy

Ngọc bội Tỳ hưu phỉ thúy,mang lại tài lộc,tăng sự nghiệp FS5125

1,390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 30cm + Khối