ngọc bội tỳ hưu

Ngọc bội tỳ hưu mã não,thu tài vận,tăng trừ tà FS5127

660,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu mã não xám khói (Hồng kông). + Kích thước (dài): 30cm + Khối

Ngọc bội Tỳ hưu phỉ thúy,mang lại tài lộc,tăng sự nghiệp FS5125

1,390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 30cm + Khối